Genel Kurul Tutanağı
Facebook
Twitter

Özyol Holding Anonim Şirketi’nin 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 18.08.2022 tarihine tesadüf eden Perşembe günü saat 14:00’da Vişnezade Mah. Alaaddin Yavaşça Sok. Maçka  Polat Apt.No:10 Kat:5 D.12 Maçka/İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü’nün 17.08.2022 Tarih  77364355 Sayılı yazıları ile görevlendirilen, Bakanlık Temsilcisi Sayın; Mahmut Gündoğdu’nun  gözetiminde toplanmıştır.

 1. Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde Şirket’in 150.000.000.-TL tutarındaki toplam sermayesine     tekabül eden toplam 15.000.000.000 adet paydan 300.000.000 adet  kısmı asaleten 2.700.000.000 adet ksımı vekaleten toplantıda temsil edildiği ve toplantının, TTK’nun 416. maddesine göre yapılmasında herhangi bir itiraz olmadığından, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Tanju ÖZYOL tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşmesine geçilmiştir.
 2. Toplantı Başkanlığına Sayın Mehmet Tanju ÖZYOL ‘un seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
 3. Olağan genel kurul toplantı tutanaklarının, toplantı başkanlığınca imza edilmesine oy birliği ile karar verildi.
 4. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Tanju ÖZYOL Yönetim Kurulu Faaliyet raporunu okudu. Okunan raporlar müzakere edildi.
 5. Şirketin ; 2020 yılı Bilanço – Gelir Tablosu, Bağımsız Denetim raporu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları oy birliği ile tasdik edildi.
 6. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortaklar tarafından ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildi.
 7. Şirketimizin 2020 Yılı dağıtılabilir kar tutarını teşkil eden 987.208,91  Türk Lirasının ; Yönetim kurulunun mali bünyeyi etkilememek üzere bünyede bırakılması teklifinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
 8. Yönetim Kurulu üyelerine 2021 yılında dağıtılan huzur hakkı ödemelerinin aylık brüt aşağıdaki şekilde kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.
  YÖNETİM KURULU
Mehmet Tanju ÖZYOL 35.000.-TL
Ayşe Melis BÖRTEÇENE 30.000.-TL
Burçin ÖZYOL   4.000.-TL
İbrahim Hakan BÖRTEÇENE   4.000.-TL
Mehmet Bülent ÖZYOL   4.000.-TL
 1. Bağımsız Denetime tabi kılınan şirketimiz için ,İstanbul Ticaret Sicili’ne 479920-0 sicil no ile kayıtlı bulunan 4350303260 vergi kimlik numaralı ve 0-4350-3032-6000017 mersis no ile kayıtlı adresi Maslak Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, Orjin Plaza İs merkezi,No.27/57 Sarıyer-İstanbul adresinde kayıtlı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi’nin 2021 yılı faaliyet dönemi için bağımsız denetçi olarak görev yapmak üzere  seçilmesine  oy birliği ile karar verildi.
 2. Yönetim Kurulu üyelerinin TTK’nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında mezun olmalarına oy birliği ile karar verildi.
 3. Toplantıda görüşülecek başka konu bulunmadığından başkan toplantıyı kapattı.

Özyol Holding Anonim Şirketi’nin 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 21.08.2020 tarihine tesadüf eden Cuma günü saat 14:00’da Vişnezade Mah. Alaaddin Yavaşça Sok. Maçka  Polat Apt.No:10 Kat:5 D.12 Maçka/İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü’nün 20.08.2020 Tarih  56758812 Sayılı yazıları ile görevlendirilen, Bakanlık Temsilcisi Sayın; Turgut KÖSE’ nin  gözetiminde toplanmıştır.

 1. Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde Şirket’in 150.000.000.-TL tutarındaki toplam sermayesine tekabül eden toplam 15.000.000.000 adet paydan 300.000.000 adet  kısmı asaleten 2.700.000.000 adet kısmı vekaleten toplantıda temsil edildiği ve toplantının, TTK’nun 416. maddesine göre yapılmasında herhangi bir itiraz olmadığından, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Tanju ÖZYOL tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşmesine geçilmiştir.
 2. Toplantı Başkanlığına Sayın Mehmet Tanju ÖZYOL ‘un seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
 3. Olağan genel kurul toplantı tutanaklarının, toplantı başkanlığınca imza edilmesine oy birliği ile karar verildi.
 4. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Tanju ÖZYOL Yönetim Kurulu Faaliyet raporunu okudu. Okunan raporlar müzakere edildi.
 5. Şirketin ; 2019 yılı Bilanço – Gelir Tablosu, Bağımsız Denetim raporu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları oy birliği ile tasdik edildi.
 6. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortaklar tarafından ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildi.
 7. Şirketimizin 2019 Yılı dağıtılabilir kar tutarını teşkil eden 265.979,86  Türk Lirasının ; Yönetim kurulunun mali bünyeyi etkilememek üzere bünyede bırakılması teklifinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
 8. Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödemesinin yapılmasına, ödemenin aylık brüt olmasına ve 01.09.2020 tarihinden itibaren aşağıdaki şekilde uygulanmasına oy birliği ile karar verildi.
  YÖNETİM KURULU
Mehmet Tanju ÖZYOL 35.000.-TL
Ayşe Melis BÖRTEÇENE 30.000.-TL
Burçin ÖZYOL   4.000.-TL
İbrahim Hakan BÖRTEÇENE   4.000.-TL
Mehmet Bülent ÖZYOL   4.000.-TL
 1. Şirketimize 2020 yılı için Bağımsız Denetim Firması olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş  ile anlaşma yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
 2. Yönetim Kurulu üyelerinin TTK’nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında mezun olmalarına oy birliği ile karar verildi.
 3. Toplantıda görüşülecek başka konu bulunmadığından başkan toplantıyı kapattı.

ÖZYOL HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ’NİN  15.05.2019 TARİHİLİ YAPILAN

OLAĞAN GENEL KURUL TUTANAĞI

Özyol Holding Anonim Şirketi’nin 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 15.05.2019 tarihine tesadüf eden Çarşamba günü saat 14:00’da Vişnezade Mah. Alaaddin Yavaşça Sok. Maçka  Polat Apt.No:10 Kat:5 D.12 Maçka/İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü’nün 14.05.2019 Tarih  44358529 Sayılı yazıları ile görevlendirilen,Bakanlık Temsilcisi Sayın; İsmail ASLANLAR’ ın gözetiminde toplanmıştır.

 1. Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde Şirket’in 150.000.000.-TL tutarındaki toplam sermayesine     tekabül eden toplam 15.000.000.000 adet paydan 300.000.000 adet  kısmı asaleten 2.700.000.000 adet ksımı vekaleten toplantıda temsil edildiği ve toplantının, TTK’nun 416. maddesine göre yapılmasında herhangi bir itiraz olmadığından, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Tanju ÖZYOL tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşmesine geçilmiştir.
 2. Toplantı Başkanlığına Sayın Mehmet Tanju ÖZYOL ‘un seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
 3. Olağan genel kurul toplantı tutanaklarının, toplantı başkanlığınca imza edilmesine oy birliği ile karar verildi.
 4. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Tanju ÖZYOL Yönetim Kurulu Faaliyet raporunu okudu. Okunan raporlar müzakere edildi.
 5. Şirketin ; 2018 yılı Bilanço – Gelir Tablosu,Bağımsız Denetim raporu okundu ve müzakere edildi.Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları oy birliği ile tastik edildi.
 6. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak,toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ayrı ayrı ibra edildi.
 7. Şirketimizin 2018 Yılı dağıtılabilir kar tutarını teşkil eden 199.863,26  Türk Lirasının ; Yönetim kurulunun mali bünyeyi etkilememek üzere bünyede bırakılması teklifinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
 8. Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödemesinin yapılmasına, ödemenin aylık brüt olmasına ve 15.05.2019 tarihinden itibaren aşağıdaki şekilde uygulanmasına oy birliği ile karar verildi.

 

  YÖNETİM KURULU
Mehmet Tanju ÖZYOL 35.000.-TL
Ayşe Melis BÖRTEÇENE 30.000.-TL
Burçin ÖZYOL   4.000.-TL
İbrahim Hakan BÖRTEÇENE   4.000.-TL
Bülent ÖZYOL   4.000.-TL
 1. Şirketimize 2019 yılı için Bağımsız Denetim Firması olarak KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş  ile anlaşma yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
 2. Yönetim Kurulu üyelerinin TTK’nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında mezun olmalarına oy biriliği ile karar verildi.
 3. Toplantıda görüşülecek başka konu bulunmadığından başkan toplantıyı kapattı.

 

 Bakanlık Temsilcisi                                                                           Toplantı Başkanı

İsmail ASLANLAR                                                                            Mehmet Tanju ÖZYOL

ÖZYOL HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ’NİN  28.03.2018 TARİHİLİ YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TUTANAĞI

Özyol Holding Anonim Şirketi’nin 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 28.03.2018 tarihine tesadüf eden Çarşamba günü saat 11:00’da Vişnezade Mah. Alaaddin Yavaşça Sok. Maçka  Polat Apt.No:10 Kat:5 D.12 Maçka/İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü’nün  27.03.2018 Tarih 33107850 Sayılı yazıları ile görevlendirilen,Bakanlık Temsilcisi Sayın;  Dursun EKŞİ ’ nin gözetiminde toplanmıştır.

 1. Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde Şirket’in 150.000.000.-TL tutarındaki toplam sermayesine     tekabül eden toplam 15.000.000.000 adet paydan 12.300.000.000 adet  kısmı asaleten 2.700.000.000 adet ksımı vekaleten toplantıda temsil edildiği ve toplantının, TTK’nun 416 maddesine göre yapılmasında herhangi bir itiraz olmadığından, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Tanju ÖZYOL tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşmesine geçilmiştir.
 2. Toplantı Başkanlığına Sayın Mehmet Tanju ÖZYOL ‘un seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
 3. Olağan genel kurul toplantı tutanaklarının, toplantı başkanlığınca imza edilmesine oy birliği ile karar verildi.
 4. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Tanju ÖZYOL Yönetim Kurulu Faaliyet raporunu okudu. Okunan raporlar müzakere edildi.
 5. Şirketin ; 2017 yılı Bilanço – Gelir Tablosu, okundu ve müzakere edildi.Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları oy birliği ile tastik edildi.
 6. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak,toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ayrı ayrı ibra edildi.
 7. Şirketimizin 2017 Yılı dağıtılabilir kar tutarını teşkil eden 040.206,77  Türk Lirasının ; Yönetim kurulunun mali bünyeyi etkilememek üzere bünyede bırakılması teklifinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
 8. Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödemesinin yapılmasına, ödemenin brüt olmasına ve 01.04.2018 tarihinden itibaren aşağıdaki şekilde uygulanmasına oy birliği ile karar verildi.

 

YÖNETİM KURULU
Mehmet Tanju ÖZYOL 35.000.-TL
Ayşe Melis BÖRTEÇENE 30.000.-TL
Burçin ÖZYOL   3.500.-TL
İbrahim Hakan BÖRTEÇENE   3.500.-TL
Bülent ÖZYOL   3.500.-TL
 1. Yönetim Kurulu üyelerinin TTK’nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında mezun olmalarına oy biriliği ile karar verildi.
 2. Toplantıda görüşülecek başka konu bulunmadığından başkan toplantıyı kapattı.

 

DİVAN HEYETİ

Bakanlık Temsilcisi                                                                            Toplantı Başkanı

Sayın  Dursun EKŞi                                                                       Sayın Mehmet Tanju ÖZYOL

ÖZYOL HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ’NİN 27.02.2017 TARİHİLİ YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TUTANAĞI

Özyol Holding Anonim Şirketi’nin 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 27.02.2017 tarihine tesadüf eden Pazartesi günü saat 12:00’da Vişnezade Mah. Alaaddin Yavaşça Sok. Maçka Polat Apt.No:10 Kat:5 D.12 Maçka/İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü’nün 24.02.2017 Tarih 22939112 Sayılı yazıları ile görevlendirilen,Bakanlık Temsilcili Sayın; Fevzi ÜLKER ’ in gözetiminde toplanmıştır.

1. Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde Şirket’in 150.000.000.-TL tutarındaki toplam sermayesine tekabül eden toplam 15.000.000.000 adet paydan 12.300.000.000 adet kısmı asaleten 2.700.000.000 adet ksımı vekaleten toplantıda temsil edildiği ve toplantının, TTK’nun 416 maddesine göre yapılmasında herhangi bir itiraz olmadığından, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Tanju ÖZYOL tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşmesine geçilmiştir.

2. Toplantı Başkanlığına Sayın Mehmet Tanju ÖZYOL ‘un seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

3. Olağan genel kurul toplantı tutanaklarının, toplantı başkanlığınca imza edilmesine oy birliği ile karar verildi.

4. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Tanju ÖZYOL Yönetim Kurulu Faaliyet raporunu okudu. Okunan raporlar müzakere edildi.

5. Şirketin ; 2016 yılı Bilanço – Gelir Tablosu,Bağımsız Solo Denetim raporu okundu ve müzakere edildi.Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları oy birliği ile tastik edildi.

6. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak,toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ayrı ayrı ibra edildi.

7. Şirketimizin 2016 Yılı dağıtılabilir kar tutarını teşkil eden 13.656.085,01 Türk Lirasının ; Yönetim kurulunun mali bünyeyi etkilememek üzere bünyede bırakılması teklifinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

8. Şirketimizin müteakip üç yıl için Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçilmiştir.Toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden ; 51469154162 T.C nolu Mehmet Tanju ÖZYOL, ve 22.02.2017 tarihinde Beyoğlu 17. Noterliği – Emine Beşoğlu huzurunda yazılı beyanları ile 28102180338 T.C nolu İbrahim Hakan BÖRTEÇENE, 51466154226 T.C nolu Burçin ÖZYOL, 28099180434 T.C nolu Ayşe Melis BÖRTEÇENE, 51475153944 T.C nolu Bülent ÖZYOL Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

9. Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödemesinin yapılmasına, ödemenin brüt olmasına ve 01.04.2017 tarihinden itibaren aşağıdaki şekilde uygulanmasına oy birliği ile karar verildi.

YÖNETİM KURULU
Mehmet Tanju ÖZYOL 35.000.-TL
Ayşe Melis BÖRTEÇENE 27.000.-TL
Burçin ÖZYOL 3.300.-TL
İbrahim Hakan BÖRTEÇENE 3.300.-TL
Bülent ÖZYOL 3.300.-TL

10. Şirketimize 2017 yılı için Bağımsız Denetim Firması olarak Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş(KMPG International Cooperative) ile anlaşma yapılmasına oy biriliği ile karar verildi.

11. Yönetim Kurulu üyelerinin TTK’nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında mezun olmalarına oy biriliği ile karar verildi.

12. Toplantıda görüşülecek başka konu bulunmadığından başkan toplantıyı kapattı.

DİVAN HEYETİ

Bakanlık Temsilcisi: Sayın Sayın Fevzi ÜLKER
Toplantı Başkanı: Sayın Mehmet Tanju ÖZYOL

Bu sayfadaki bilgiler size ne kadar yardımcı oldu?