Olağanüstü Genel Kurul Tutanağı
Facebook
Twitter

ÖZYOL HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ’NİN 04.07.2013 TARİHİLİ YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TUTANAĞI

Özyol Holding Anonim Şirketi’nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 04.07.2013 tarihine tesadüf eden Perşembe günü saat 11’de Vişnezade Mah.Alaaddin Yavaşça Sok.Maçka-Polat Apt.No;10 kat;5 D.12 Maçka/Istanbul adresinde , İl Ticaret Müdürlüğü’nün 03.07.2013 tarih 22089 sayıları ile görevlendirilen Sayın Arif Güldane’nin gözetiminde toplanmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde toplam 150.000.000,-TL Sermayeye takabül eden 15.000.000.000 adet (Yalnız/Onbeşmilyaradet) hissenin tamamının toplantıda asaleten temsil edildiği ve toplantının, TTK ‘ nun 416 maddesine göre yapılmasında herhangi bir itiraz olmadığından , toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Aza Sayın İbrahim Hakan BÖRTEÇENE tarafından açılarak gündemin görüşmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığına ; Sayın İbrahim Hakan BÖRTEÇENE’nin Oy toplama Memurluğuna ,SayınAyşe Melis BÖRTEÇENE’nin Toplantı yazmanlığına ,Sayın Burçin ÖZYOL’uında seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.Toplantı başkanlığına ; Sayın İbrahim Hakan BÖRTEÇENE’nin Oy toplama Memurluğuna ,SayınAyşe Melis BÖRTEÇENE’nin Toplantı yazmanlığına ,Sayın Burçin ÖZYOL’uında seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2. Genel kurul toplantı tutanaklarının, divan heyetince imza edilmesine oy birliği ile karar verildi.

3. 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkındaki Kanun’un 22 Maddesi uyarınca, Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin 6102 Türk Ticaret Kanununu ile uyumlu hale getirilmesi amacı ile ,ekteki Esas Sözleşmenin 2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 ve 19 maddelerin değiştirilmesine ; 20 , 21 ve 22 maddelerin Esas Sözleşmeye eklenmesine ; T.C. GÜMRÜK VE TİCARET Bakanlığı ‘ nın ‘18.06.2013 tarih Sayı : 67300147 / 431.02 – 57557 – 759817 – 6894 ‘4844’ izin yazıları ile geldiği şekli ile aynen kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi.

4. Bu madde ile ilgili söz alan olmadığından başkan toplantıyı kapadı.

DİVAN HEYETİ
Bakanlık Temsilcisi: Sayın Arif GüLDANE
Toplantı Başkanı: Sayın İbrahim Hakan BÖRTEÇENE
Oy Toplama Memuru: Sayın Ayşe Melis BÖRTEÇENE
Tutanak Yazmanı: Sayın Burçin ÖZYOL

Bu sayfadaki bilgiler size ne kadar yardımcı oldu?