Olağanüstü Genel Kurul Tutanağı
Facebook
Twitter

ÖZYOL HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ’NİN  26.02.2020 TARİHİLİ YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TUTANAĞI

Özyol Holding Anonim Şirketi’nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 26.02.2020 tarihine tesadüf eden Çarşamba günü saat 14:00’da Vişnezade Mah. Alaaddin Yavaşça Sok. Maçka  Polat Apt.No:10 Kat:5 D.12 Maçka/İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü’nün 24.02.2020 Tarih  00052614795 Sayılı yazıları ile görevlendirilen, Bakanlık Temsilcisi Sayın; Güner KAKI’nın gözetiminde toplanmıştır.

  1. Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde Şirket’in 150.000.000.-TL tutarındaki toplam sermayesine tekabül eden toplam 15.000.000.000 adet paydan 300.000.000 adet  kısmı asaleten 2.700.000.000 adet kısmı vekaleten toplantıda temsil edildiği ve toplantının, TTK’nun 416. maddesine göre yapılmasında herhangi bir itiraz olmadığından, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Tanju ÖZYOL tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşmesine geçilmiştir.
  2. Toplantı Başkanlığına Sayın Mehmet Tanju ÖZYOL ‘un seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
  3. Olağanüstü genel kurul toplantı tutanaklarının, toplantı başkanlığınca imza edilmesine oy birliği ile karar verildi.
  4. Şirketimizin müteakip üç yıl için Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçilmiştir.

Toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden ; 51469154162 T.C  nolu Mehmet   Tanju ÖZYOL,

10.02.2020 tarih 2420 sayılı Beyoğlu 17. Noterliğinden alınan  görev kabul yazısı ile , 28102180338 T.C nolu İbrahim Hakan BÖRTEÇENE,

10.02.2020 tarih 2421 sayılı Beyoğlu 17. Noterliği alınan görev kabul yazısı  ile 51466154226 T.C nolu Burçin ÖZYOL,

10.02.2020 tarih 2419 sayılı  Beyoğlu 17. Noterliğinden alınan görev kabul yazısı  ile 28099180434 T.C nolu Ayşe Melis BÖRTEÇENE,

26.02.2020 tarih 3125 sayılı Beyoğlu 17. Noterliğinden alınan görev kabul yazısı ile 51475153944 T.C nolu Bülent ÖZYOL,

Yönetim Kurulu üyeliklerine oy birliği ile seçilmişlerdir.

  1. Toplantıda görüşülecek başka konu bulunmadığından başkan toplantıyı kapattı.
Bu sayfadaki bilgiler size ne kadar yardımcı oldu?